Nowości

Czy korzystanie z outsourcingu usług prawnych jest opłacalne dla firm?

Outsourcing usług prawnych to stałe wsparcie prawne dla przedsiębiorców, świadczone zwykle na korzystnych warunkach cenowych przez zewnętrzne kancelarie prawne. Ma wiele zalet. Sprawdź, co można zyskać dzięki niemu.

 

Obsługa prawna na zasadach outsourcingu

 

Obejmuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorców we wszystkich sferach ich działalności, świadczone odpłatnie przez zewnętrzne kancelarie prawne, jak np. TGC. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy nie muszą jak dotychczas utrzymywać odrębnych działów prawnych i prawników na  etatach w strukturach swoich firm. Outsourcing daje obecnie szerokie możliwości. Zwykle przedsiębiorcy za stosunkowo niską miesięczną opłatę, mogą w sposób nieograniczony korzystać z pomocy profesjonalnych prawników.

 

Obsługa prawna przedsiębiorców

 

To nie tylko przygotowywanie wzorów umów, czy innych dokumentów prawnych, ale również wydawanie opinii do prowadzonych postępowań reklamacyjnych, odpowiadanie na pisma instytucji zewnętrznych (Rzeczników Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Federacji Konsumentów itp.). Dla przedsiębiorców prawnicy opiniują również umowy, które przedstawiają im do podpisu kontrahenci, a także projektują procedury, zgodnie z którymi mają być realizowane określone procesy firmy.  

 

Co firma zyska dzięki stałej obsłudze prawnej?

 

Po pierwsze taka współpraca jest dla przedsiębiorców źródłem wielu korzyści finansowych.  By korzystać z bieżącej obsługi prawnej, przedsiębiorcy, dzięki outsourcingowi prawnemu, nie muszą ponosić bardzo wysokich kosztów organizacji i utrzymania własnego działu prawnego, a ponoszą znacznie mniejsze koszty, płacąc jedynie ustalone miesięczne wynagrodzenie dla wybranej kancelarii prawnej. Dzięki nawiązaniu współpracy z prawnikami przedsiębiorcy minimalizują także ryzyko wystąpienia sytuacji, w której będą ukarani za działalność niezgodną z prawem. Po trzecie, jeśli to prawnicy przygotowują procedury realizowaniu procesów firmy, wzory stosowanej dokumentacji, firma działa zdecydowanie lepiej, bardziej spójnie.  Istotna jest także rola prawników w organizacji procesu zatrudnienia zasobów ludzkich. W tych środowiskach pracy, w których to prawnicy przygotowują wzory umów o pracę, wzory umów cywilnoprawnych, regulaminy pracownicze, zatrudnieni lepiej rozumieją zasady i warunki pracy, są mniej roszczeniowi i nie odnotowuje się tak często na linii pracownicy – pracodawcy. Wreszcie przedsiębiorstwa, mające stałą obsługę prawną, lepiej przechodzą wszelakie kontrole, a więc finansowe, administracyjne itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *