Technologia

Faktoring a zwiększenie sprzedaży w przedsiębiorstwie

Faktoring z każdym rokiem zdobywa uznanie coraz większej liczby polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów, w samym 2017 roku korzystało z niego blisko 9 tysięcy firm. Zainteresowanie faktoringiem stale wzrasta, ponieważ przyczynia się on do stabilnego wzrostu i zwiększenia sprzedaży.

 

Jednym z najbardziej profesjonalnych faktorów, który od wielu lat realizuje usługi faktoringowe jest Bibby Financial Services. To międzynarodowy faktor, który ma ponad 35 lat doświadczenia w finansowaniu przedsiębiorstw. Realizowane usługi faktoringowe dotyczą m.in. faktoringu z regresem, faktoringu bez regresu, faktoringu dla mikrofirm, faktoringu dla firm eksportowych czy faktoringu dla firm transportowych.

 

Czy faktoring pomoże Twojej firmie?

 

Z faktoringu skorzysta każda firma, która w swej działalności realizuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Nie ma znaczenia wielkość oraz wysokość rocznych przychodów, ponieważ faktoring to wygodne i elastyczne rozwiązania zarówno dla dużych, międzynarodowych korporacji, jak i dla mikrofirm, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku. Faktoring to doskonały sposób na finansowanie działalności dla firm, którym zależy na szybkim dostępie do gotówki za sprzedaż towarów lub usług, co bezpośrednio przekłada się na rozwój przedsiębiorstwa.

 

Dzięki stosowaniu faktoringu, przedsiębiorstwo otrzymuje gotówkę za zrealizowaną sprzedaż z odroczonym terminem płatności już po 24 godzinach od momentu przekazania kopii faktury swojemu faktorowi, czyli firmie świadczącej usługi faktoringowe. Otrzymane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel, np. zapłatę należności wobec dostawców, zapłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie rat leasingowych czy spłatę należności względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

Realizując faktoring w swojej firmie, możesz stać się bardziej konkurencyjny na rynku, ponieważ możesz udzielać zdecydowanie dłuższych terminów płatności niż pozostałe podmioty, działające w Twojej branży. Wydłużenie terminu płatności może doprowadzić do wynegocjowania atrakcyjnych rabatów u partnerów biznesowych, co przełoży się na rozwój firmy.

 

Posiadając dodatkowe środki finansowe niemal bezpośrednio po dokonaniu danej sprzedaży z odroczonym terminem płatności, przedsiębiorstwo jest w stanie podejmować kolejne zlecenia lub kontrakty, ponieważ dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi do sprawnego funkcjonowania.

 

Jaki rodzaj faktoringu wybrać?

 

Najpopularniejszymi rodzajami faktoringu jest faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Oba rodzaje faktoringu są niemal identyczne i zaspokajają potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać szybki dostęp do gotówki. Podstawową różnicą między faktoringiem pełnym i niepełnym jest przeniesienie ryzyka niewypłacalności z faktoranta (firmę korzystającą z usług faktoringowych) na faktora (czyli instytucję finansową, która oferuję usługi faktoringowe). Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi dochodzić do roszczeń względem nieterminowych lub niewypłacalnych kontrahentów i otrzymuje gotówkę także wtedy, gdy faktyczny klient nie zapłacił za dany towar lub usługę z odroczonym terminem płatności nawet złotówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *